दक्षिणकाली नगरपालिकाको रमणिय दृष्य फोटो : कृतज्ञ श्रेष्ठ