FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Nepali

कृषि सेवा तर्फ नायब प्राविधिक सहायक करार सेवामा लिने सम्बन्धि सूचना ।

सामुदायिक वन समितिहरुको वार्षिक कार्ययोजना सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु (१ देखि ९ सबै) । सूचना टाँस गर्नु हुन ।

एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदकाे सीप परीक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।

सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी जरुरी सूचना ।