FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Nepali

नगर प्रहरी सम्बन्धि जरुरी सूचना ।

नगर प्रहरीको करारको आवेदनको लागि म्याद थप गरिएको बारे जरुरी संशोधित ७ दिने सूचना ।

राष्ट्रिय भिटामिन 'ए' कार्यक्रम मनाउने सम्बन्धि सूचना ।

नगरपालिकाको विभिन्न खाता सञ्चालन सम्बन्धमा । ( श्री वडा कार्यालयहरु -१ देखि ९ सबै, श्री विषयगत शाखाहरु सबै) ।

प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु (१ देखि ९ सबै) । सूचना टाँस गर्नु हुन ।