सूचना तथा समाचार

Nepali

सार्वजनिक सूचना सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय ।

दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र प्राकृतिक स्रोतहरुको निकासी कर असुल गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र रद्ध गरिएको सूचना ।

आ.व. २०७५/७६ र आ.व. २०७६/७७ को लागी उमेर पुगेका योग्य व्यक्तिहरुको लागी सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्तीको लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिने बारेको सूचना ।

Pages