FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Nepali

सामाजिक सूरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना ।

निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी गुनासो दर्ता गर्ने सार्वजनिक सूचना ।

खाता नं परिवर्तन भएको सम्बन्धी जरुरी सूचना । सबै वडा कार्यालयहरु ।

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनुको लागि वडा कार्यालयमा निवेदन दिने संसोधित निवेदन फारम सम्बन्धि सूचना । सबै वडा कार्यालयहरु ।

दक्षिणकाली नगरपालिकाको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनुको लागि निवेदन दिने बारेको सूचना । सबै वडा कार्यालयहरु ।