FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Nepali

दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्र भित्रका विभिन्न कवल / सटर तथा फ्ल्याट भाडामा दिने बारेको शिलबन्दी दरभाउपत्र छनौट भएको सार्वजनिक सूचना ।

कर्मचारी ओसारपसार गर्न बस भाडामा लिने बारेको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी संसोधित सूचना ।

दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र आ.व. २०७६/७७ को लागि प्राकृतिक स्रोतहरुको बिक्री / संकलन कर असुल गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्र भित्रका विभिन्न कवल / सटर तथा फ्ल्याट भाडामा दिने बारेको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

कर्मचारी ओसारपसार गर्न बस भाडामा लिने बारेको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

सिसिटिभी क्यामरा सेट सहित खरिद गर्ने बारेको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।