FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

Title Post date Documents
पशु फार्म र पंक्षी फार्म अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
03/07/2021 - 14:21 PDF icon पशु फार्म र पंक्षी फार्म अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।.pdf
कोभिड - १९ दोस्रो चरण खोप कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
03/05/2021 - 17:27 PDF icon [Download] दोस्रो चरण कोभिड १९ खोप सम्बन्धमा.pdf
विद्यालयमा गुनासो पेटिका राख्ने सम्बन्धमा । श्री विद्यालयहरु ( नगर भित्रका सबै) ।
03/02/2021 - 13:35 PDF icon [Download]विद्यालय गुनासो पेटिका राख्ने सम्बन्धमा.pdf
कक्षा ६ देखि १२ सम्मको छात्राहरुको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक विद्यालयहरु सबै ) ।
02/24/2021 - 16:22 PDF icon [Download] छात्रा विवरण ६ देखि १२ कक्षा.pdf
छात्रवृत्तिको लागि छात्रा छनौट सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक विद्यालयहरु सबै ) ।
02/24/2021 - 16:19 PDF icon [Download] छात्रावृत्ति छात्रा छनौट सम्बन्धमा.pdf
कक्षा ८ को विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै ) ।
02/24/2021 - 11:42 PDF icon [Download] विवरण कक्षा ८.pdf
विभिन्न सामग्री खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र दर्ता तथा खोलिने मिति संसोधन सम्बन्धमा ।
02/20/2021 - 12:22 PDF icon [Download]सिलबन्दी दरभाउपत्र मिति संसोधन.pdf
सेवा प्रवाह बन्द सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
02/20/2021 - 11:55 PDF icon [Download] सेवा प्रवाह बन्द.pdf
खानेपानी मिटर तथा अन्य सामानहरु खरिदको लागि(Procurement of water meter and accessories) बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
02/19/2021 - 10:59 PDF icon [Download] Bolpatra (Water meter and Accessories) 2077-11-7.pdf
गार्मेन्ट सञ्चालनको लागी कपडा खरिद गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको १५ दिने सूचना ।
02/16/2021 - 13:33 PDF icon [Download] गार्मेन्ट सामग्री सिलबन्दी सूचना 2077-11-04.pdf

Pages