FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

Title Post date Documents
स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरुको आ.व. २०७८-७९ को लेखापरिक्षण गर्नको लागि आवश्यक विवरण तथा कागजात पेश गर्ने सम्बन्धमा । श्री स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरु/समुहहरु (सबै)
02/06/2023 - 11:58 PDF icon [Download] स्थानीय गैर सरकारी संस्था लेखा परिक्षण आ.व. २०७८-७९.pdf
खेलकुद संस्थाहरुलाई दर्ता / आवद्धता सम्बन्धी ७ दिने सूचना ।
02/03/2023 - 14:47 PDF icon [Download] खेलकुद संस्थाहरुलाई दर्ता आवद्धता सूचना 2079-10-20.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना[CBR] कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
02/02/2023 - 16:22 PDF icon [Download] सिबिआर कार्यक्रम सूचना 2079-10-19.pdf
टोल विकास संस्थाको सञ्चालन खर्चको लागि विवरण तथा कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी ७ दिने जरुरी सूचना ।
02/01/2023 - 13:42 PDF icon [Download]टोल विकास संस्था विवरण तथा कागजात पेश गर्ने सम्बन्धमा.pdf
खुवा प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
02/01/2023 - 13:05 PDF icon [Download] खुवा प्रवर्द्धन कार्यक्रम प्रस्ताव आह्वान सूचना.pdf
युवा स्वरोजगार तालिमको निवेदन संकलन सम्बन्धी सूचना ।
01/24/2023 - 13:30 PDF icon [Download] युवा स्वरोजगार तालिम निवेदन संकलन.pdf
स्थानीय सार्वजनिक पर्व बिदा सम्बन्धी सूचना ।
01/20/2023 - 14:22 PDF icon [Download] स्थानीय सार्वजनिक बिदा सूचना.pdf
निर्माण कार्यको बोलपत्रको सूचनामा भुलसुधार गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
01/19/2023 - 10:58 PDF icon [Download] विद्युतीय बोलपत्र भुलसुधार सूचना 2079-10-05.pdf
विभिन्न पदको लागि करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
01/19/2023 - 10:56 PDF icon [Download] करार पदपुर्ति सूचना 2079-10-05 Full.pdf, PDF icon [Download] करार सेवाको लागि दरखास्त फारम.pdf, PDF icon [Download] नगर प्रहरीको पाठ्यक्रम.pdf
विभिन्न निर्माण कार्य र औषधी तथा सर्जिकल उपकरणको विद्युतीय बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
01/18/2023 - 11:56 PDF icon [Download] विद्युतीय बोलपत्र सूचना 2079-10-04.pdf

Pages