FAQs Complain Problems

समाचार

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाका सूचनाहरु

Title Post date Download
जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम (न्यानो कपडा वितरण) न्यानो कपडा लिन बाँकी ६८ वर्ष उमेर पुरा भएका जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका(क र ख) वर्गका उपस्थित हुने बारेको सार्वजनिक सूचना ।
10/09/2023 - 17:02 PDF icon [Download] जेष्ठ नागरिक सम्मान न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रम 2080-06-22.pdf
अन्तराष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक दिवस / जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमको लागि पोशाक वितरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
09/29/2023 - 14:58 PDF icon [Download]जेष्ठ नागरिक सम्मान तथा न्यानो कपडा वितण कार्यक्रम 2080-06-12.pdf
तीज विशेष कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
09/05/2023 - 16:38 PDF icon [Download] तीज विशेष कार्यक्रम सूचना 2080-05-19.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना[CBR] कार्यक्रमको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
03/27/2023 - 15:32 PDF icon [Download] प्रस्ताव स्वीकृत आशयको सूचना ।.pdf
अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
03/07/2023 - 15:16 PDF icon [Download] अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस सूचना 2079-11-23.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना[CBR] कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
02/02/2023 - 16:22 PDF icon [Download] सिबिआर कार्यक्रम सूचना 2079-10-19.pdf
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत महिला उद्यमी तथा महिला उद्यमी समुहलाई प्रविधि सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।
12/26/2022 - 13:07 PDF icon [Download] महिला उद्यमी तथआ महिला उद्यमी समुह प्रविधि सहयोग.pdf
लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी जानकारी मुलक १ दिने र्‍याली तथा अन्तरकृया कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
12/07/2022 - 13:15 PDF icon [Download]र्_याली तथा अन्तरकृया कार्यक्रम.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनस्थापना (सि‍.बि.आर) कार्यक्रमको पुन: प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
06/15/2022 - 15:48 PDF icon [Download] सि.बि.आर. कार्यक्रम पुन। सूचना.pdf
राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस सम्बन्धी सूचना ।
05/27/2022 - 16:13 PDF icon राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस कार्यक्रम सम्बन्धमा.pdf

Pages