FAQs Complain Problems

समाचार

शिक्षा शाखाका सूचनाहरु

Title Post date Download
बैठक सम्बन्धमा । श्री सामुदायिक विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
11/28/2023 - 12:23 PDF icon [Download] बैठक सम्बन्धमा.pdf
माध्यमिक विद्यालय स्तरीय खुला कविता वाचन प्रतियोगितामा सहभागी हुने सम्बन्धमा । श्री सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
11/01/2023 - 15:03 PDF icon कविता वाचन प्रतियोगिता.pdf
संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा । श्री विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरु (द.न.पा. भित्रका सबै)
09/18/2023 - 12:20 PDF icon [Download]संविधान दिवस २०८०.PDF
चित्रकला प्रतियोगिता सम्बन्धमा । श्री सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
09/11/2023 - 12:33 PDF icon [Download] चित्रकला प्रतियोगिता सम्बन्धमा 2080-05-25.pdf
अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउने सम्बन्धी सूचना ।
09/03/2023 - 17:16 PDF icon [Download] अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवस 2080-05-17.pdf
नयाँ पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र मुल्याङ्कन सम्बन्धमा तालिम कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धी जरुरी सूचना । श्री सामुदायिक विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
08/10/2023 - 15:11 PDF icon [Download] तालिम सहभागी 2080-04-25.pdf
मिनि गार्मेन्ट लाई रोजगारी सृजना सम्बन्धी अन्तरकृया कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा । श्री सामुदायिक विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
07/30/2023 - 16:47 PDF icon [Download] अन्तरकृया कार्यक्रम.pdf
छात्रवृती विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । श्री संस्थागत विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
07/03/2023 - 14:40 PDF icon [Download] छात्रवृत्ति विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा 2080-03-18.pdf
चित्रकला प्रतियोगिता सम्बन्धमा । श्री सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
05/28/2023 - 15:13 PDF icon [Download] चित्रकला प्रतियोगिता सम्बन्धमा ।.pdf
गणतन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा । श्री सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
05/28/2023 - 13:03 PDF icon [Download] गणतन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा.pdf

Pages