FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखाका सूचनाहरु

Title Post date Download
छात्रवृती विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । श्री संस्थागत विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
07/03/2023 - 14:40 PDF icon [Download] छात्रवृत्ति विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा 2080-03-18.pdf
चित्रकला प्रतियोगिता सम्बन्धमा । श्री सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
05/28/2023 - 15:13 PDF icon [Download] चित्रकला प्रतियोगिता सम्बन्धमा ।.pdf
गणतन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा । श्री सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
05/28/2023 - 13:03 PDF icon [Download] गणतन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा.pdf
प्रस्ताव सहित निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा । श्री सामुदायिक विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
05/26/2023 - 10:22 PDF icon [Download] प्रस्ताव सहित निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा.pdf
विभिन्न प्रतियोगिताको कार्यक्रमहरु सञ्चालन सम्बन्धी सूचना । श्री सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
05/12/2023 - 13:52 PDF icon [Download]प्रतियोगिताको कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा.pdf
वडा स्तरीय शिक्षा समिति गठन सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु(१ देखि ९ सबै) ।
04/27/2023 - 16:05 PDF icon [Download] वडा शिक्षा समिति गठन सम्बन्धमा.pdf
विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन सम्बन्धमा । श्री विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
04/13/2023 - 15:16 PDF icon [Download] विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन सम्बन्धमा.PDF
यस नगरपालिका भित्र विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त विद्यालयहरुको विवरण सम्बन्धी सूचना ।
04/10/2023 - 12:56 PDF icon [Download] अनुमति प्राप्त विद्यालय विवरण दक्षिणकाली नगरपालिका.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह मनाउने सम्बन्धी सूचना ।
04/06/2023 - 15:10 PDF icon [Download] व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह मनाउने सम्बन्धमा.pdf
शिक्षक दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापनको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । श्री सामुदायिक विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
03/23/2023 - 16:44 PDF icon [Download] शिक्षक दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापनस सम्बन्धमा 2079-12-09.pdf

Pages