FAQs Complain Problems

समाचार

परीक्षा सूचनाहरु

Title Post date Documents
नगर प्रहरी जवान (खुला र महिला) पदको तेस्रो चरणको लिखित परिक्षा कार्यक्रम संसोधन गरिएको सूचना ।
05/07/2023 - 17:27 PDF icon [Download] नगर प्रहरी जवान लिखित परीक्षा कार्यक्रम संसोधन सूचना.pdf
नगर प्रहरीको दोस्रो चरणको परिक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा तेस्रो चरणको लिखित परिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
04/23/2023 - 16:10 PDF icon [Download] नगर प्रहरी तेस्रो चरणको लिखित परिक्षा सूचना [2080-01-10].pdf
नगर प्रहरीको प्रथम चरणको परिक्षाको नतिजा तथा दोस्रो चरणको परिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
04/04/2023 - 16:25 PDF icon [Download] नगर प्रहरी प्रथम चरण नतिजा 2079-12-20.pdf
नगर प्रहरी आवेदन स्वीकृत र परिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
03/28/2023 - 17:58 PDF icon [Download] नगर प्रहरी आवेदन स्वीकृत र परिक्षा कार्यक्रम 2079-12-14.pdf
दक्षिणकाली क्षेत्र विकास समिति तर्फको नगर प्रहरीको विज्ञापन रद्ध गरिएको बारे सूचना ।
03/28/2023 - 17:57 PDF icon [Download] दक्षिणकाली क्षे.वि.स. नगर प्रहरीको विज्ञापन रद्ध सूचना.pdf
नगर प्रहरीको रित नपुगेका दरखास्त फाराम रद्ध गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
03/28/2023 - 17:53 PDF icon [Download] नगर प्रहरी दरखास्त फाराम रद्ध सूचना.pdf
अ.न.मी. र ल्याब असिष्टेन्ट पदमा सेवा करारको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।
02/24/2023 - 13:56 PDF icon [Download]सेवा करार अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना 2079-11-12.pdf
अ.न.मी. र ल्याब असिष्टेन्ट पदपुर्तिका लागि सुचिकरण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।
02/16/2023 - 16:46 PDF icon [Download]सूचिकरण गरिएको तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना.pdf
विभिन्न पदको लागि करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
01/19/2023 - 10:56 PDF icon [Download] करार पदपुर्ति सूचना 2079-10-05 Full.pdf, PDF icon [Download] करार सेवाको लागि दरखास्त फारम.pdf, PDF icon [Download] नगर प्रहरीको पाठ्यक्रम.pdf
कृषि स्नातक र पशु चिकित्सक सेवा करारमा पदपुर्ति गर्नको लागि अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
12/07/2022 - 15:01 PDF icon [Download] सेवा करार अन्तिम नतिजा 2079-08-21.pdf

Pages