FAQs Complain Problems

समाचार

परीक्षा सूचनाहरु

Title Post date Documents
मेडिकल अधिकृत सेवा करारमा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
07/13/2022 - 11:57 PDF icon [Download]Medical Officer Vacancy 2079-03-29.pdf
रोजगार सेवा केन्द्रको लागी रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
07/12/2022 - 11:43 PDF icon [Download] रोजगार सहायक पदपुर्ति.pdf
URJAA गैर सरकारी संस्थाको लागी स्वयंसेवक आवश्यक सम्बन्धी सूचना ।
07/12/2022 - 11:29 PDF icon [Download] URJAA गैर सरकारी संस्थाको लागी स्वयंसेवक आवश्यक सम्बन्धी सूचना ।.pdf
गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत सुपरिवेक्षक र गणक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
02/24/2022 - 17:32 PDF icon [Download] सुपरिवेक्षक र गणक अन्तिम नतिजा.pdf
उद्यम विकास सहजकर्ता र एम्बुलेन्स चालकको सेवा करारको लागी अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना ।
02/23/2022 - 17:24 PDF icon [Download] एम्बुलेन्स चालक र उद्यम विकास सहजकर्ता.pdf
सुचिकरण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सुचना ।
02/18/2022 - 18:04 PDF icon [Download] सुचिकरण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सुचना.pdf
सुपरिवेक्षक, गणक, उद्यम विकास सहजकर्ता र एम्बुलेन्स चालक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
02/01/2022 - 17:06 PDF icon [Download] Vacancy 2078-10-18.pdf, PDF icon [Download] सेवा करार कर्मचारी दरखास्त फारम.pdf
सेवा करारको लागी मेडिकल अधिकृत र स्टाफ नर्सको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
05/22/2021 - 16:30 PDF icon [Download] अन्तिम नतिजा प्रकाशन सूचना.pdf
सेवा करारको लागी मेडिकल अधिकृत र स्टाफ नर्स भर्ना गर्न निवेदनहरु सूचिकृत गरिएको सूचना ।
05/21/2021 - 16:47 PDF icon [Download] कर्मचारी माग सूचिकरण गरिएको सम्बन्धमा.pdf
सेवा करारको लागी मेडिकल अधिकृत र स्टाफ नर्स भर्ना गर्न निवेदन आह्वान गरिएको सूचना ।
05/18/2021 - 20:05 PDF icon [Download] सेवा करार कर्मचारी भर्ना आह्वान सूचना.pdf

Pages