FAQs Complain Problems

समाचार

परीक्षा सूचनाहरु

Title Post date Documents
अ.न.मी. र ल्याब असिष्टेन्ट पदपुर्तिका लागि सुचिकरण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।
02/16/2023 - 16:46 PDF icon [Download]सूचिकरण गरिएको तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना.pdf
विभिन्न पदको लागि करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
01/19/2023 - 10:56 PDF icon [Download] करार पदपुर्ति सूचना 2079-10-05 Full.pdf, PDF icon [Download] करार सेवाको लागि दरखास्त फारम.pdf, PDF icon [Download] नगर प्रहरीको पाठ्यक्रम.pdf
कृषि स्नातक र पशु चिकित्सक सेवा करारमा पदपुर्ति गर्नको लागि अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
12/07/2022 - 15:01 PDF icon [Download] सेवा करार अन्तिम नतिजा 2079-08-21.pdf
कृषि स्नातक र पशु चिकित्सक सेवा करारमा पदपुर्ति गर्नको लागि अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।
11/30/2022 - 14:52 PDF icon [Download] Interview notice.pdf
कृषि स्नातक र पशु चिकित्सक सेवा करारमा पदपुर्ति गर्नको लागि अन्तरवार्ता स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
09/25/2022 - 16:30 PDF icon [Download] अन्तरवार्ता स्थगित सम्बन्धमा.pdf
कृषि स्नातक र पशु चिकित्सक सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी ७ दिने सूचना ।
08/29/2022 - 12:26 PDF icon [Download] करारमा पदपुर्ति गर्ने सूचना.pdf, PDF icon [Download] दरखास्त फारम.pdf
रोजगार सेवा केन्द्रको लागी रोजगार सहायक करारमा पदपूर्तीको लागि अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
08/24/2022 - 16:34 PDF icon [Download] रोजगार सहायक अन्तिम नतिजा प्रकाशन.pdf
मेडिकल अधिकृत सेवा करारमा पदपूर्तीको लागि नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
08/08/2022 - 15:47 PDF icon [Download]मेडिकल अधिकृत नतिजा प्रकाशन.pdf
रोजगार सेवा केन्द्रको लागी रोजगार सहायक करारमा पदपूर्तीको लागि प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूचि सम्बन्धी सूचना ।
08/07/2022 - 17:10 PDF icon [Download] रोजगार सहायक पदपुर्तिका लागी प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूचि.pdf
मेडिकल अधिकृत सेवा करारमा पदपूर्तीको लागि सूचिकरण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।
08/04/2022 - 17:01 PDF icon [Download] मेडिकल अधिकृत पदको सुचिकरण तथा अन्तर्वाता सूचना ।-1.pdf

Pages