FAQs Complain Problems

समाचार

परीक्षा सूचनाहरु

Title Post date Documents
लघु उद्यम विकास सहजकर्ताको लागि संक्षिप्त सूचि प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
12/13/2020 - 19:02 PDF icon [Download] MEDPA short list.pdf
यस नगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रको लागि आवश्यक प्राविधिक सहायक पद करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
12/08/2020 - 11:10 PDF icon [Download] करारमा प्राविधिक सहायक VACANCY 2077-08-23.pdf
लघु उद्यम विकास सहजकर्ता सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।
11/23/2020 - 10:21 PDF icon [Download] MEDPA Vacancy 2077-08-08.pdf
स्वास्थ्यको सेवाको लागि सेवा करारमा कर्मचारी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी ७ दिने जरुरी सूचना ।
10/07/2020 - 12:01 PDF icon Vacancy 2077-6-21.pdf, PDF icon सेवा करार कर्मचारी दरखास्त फारम.pdf
प्राविधिक कर्मचारी सेवा करारको लागि अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
02/19/2020 - 10:52 PDF icon प्राविधिक अन्तिम नतिजा.pdf
प्राविधिक कर्मचारी सेवा करारको लागि अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।
02/09/2020 - 12:59 PDF icon अन्तरवार्ता सूचना 2076-10-24.pdf
नायब प्राविधिक सहायक (कृषि), सहायकस्तर चौथो तह पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
02/07/2020 - 12:12 PDF icon कृषि नायव प्राविधिक सहायक नतिजा 2076-10-24.pdf
कृषि सेवा तर्फ नायब प्राविधिक सहायक करार सेवाको संक्षिप्त सूचि प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।
02/04/2020 - 15:48 PDF icon कृषि प्राविधिक संक्षिप्त सूची.pdf
प्राविधिक कर्मचारी (सव-ईन्जिनियर र अ.सव-ईन्जिनियर) सेवा करारको अन्तरवार्ताको लागि संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरिएको सूचना ।
01/29/2020 - 16:55 PDF icon संक्षिप्त सूची प्राविधिक 2076-10-15.pdf
कम्प्युटर अपरेटर करार सेवामा लिने बारे सार्वजनिक सूचना ।
01/21/2020 - 16:17 PDF icon कम्प्युटर अपरेटर करार सेवा 2076-10-7.pdf

Pages