FAQs Complain Problems

समाचार

परीक्षा सूचनाहरु

Title Post date Documents
विभिन्न संख्यामा प्राविधिक कर्मचारी (सव-ईन्जिनियर र अ.सव-ईन्जिनियर) सेवा करारमा लिने सम्बन्धि संसोधित सूचना ।
01/21/2020 - 14:04 PDF icon प्राविधिक सेवा करार संसोधित सूचना 2076-10-7.pdf
कृषि सेवा तर्फ नायब प्राविधिक सहायक करार सेवामा लिने सम्बन्धि सूचना ।
01/08/2020 - 15:37 PDF icon नायब प्राविधिक सहायक 2076-9-23.pdf, PDF icon करार कर्मचारी दरखास्त फारम_0.pdf
नगर प्रहरी सम्बन्धि जरुरी सूचना ।
10/23/2019 - 13:22 PDF icon नगर प्रहरी सूचना 2076-7-6.pdf
नगर प्रहरीको करारको आवेदनको लागि म्याद थप गरिएको बारे जरुरी संशोधित ७ दिने सूचना ।
10/16/2019 - 17:08 PDF icon नगर प्रहरी म्याद थप सूचना.pdf
विभिन्न संख्यामा प्राविधिक कर्मचारी (सव-ईन्जिनियर र अ.सव-ईन्जिनियर) करार सेवामा लिने सम्बन्धि सूचना ।
09/27/2019 - 10:39 PDF icon प्राविधिक कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना । 2076-06-10.pdf, PDF icon करार कर्मचारी दरखास्त फारम.pdf
नगर प्रहरीको उम्मेदवारहरुको शारिरिक तन्दुरुस्ती परिक्षण सहित सम्पर्क गर्ने बारेको सूचना ।
09/26/2019 - 19:56 PDF icon नगर प्रहरी 2076-06-09.pdf
नगर प्रहरीको लागि यस द.न.पा मा आवश्यक सक्कल कागजपत्र सहित सम्पर्क गर्ने बारे जरुरी सूचना ।
09/12/2019 - 12:06 PDF icon नगर प्रहरी सूचना 2076-05-26.pdf
नगर प्रहरी करार सेवामा लिने सम्बन्धी सूचना ।
08/22/2019 - 11:47 PDF icon नगर प्रहरी सूचना 2076-05-04.pdf
रेडियोग्राफर पदमा छनौट सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
05/27/2019 - 10:53 PDF icon रेडियोग्राफर सिफारिस सूचना 2076-02-09.pdf
रेडियोग्राफर करार सेवामा लिने सम्बन्धी सूचना ।
05/05/2019 - 16:59 PDF icon रेडियोग्राफर करार.pdf

Pages