FAQs Complain Problems

समाचार

विभिन्न पदको लागि सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी उम्मेदवारहरुको सुचिकरण, अन्तरवार्ता तथा सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सूचना(विज्ञापन) रद्ध सम्बन्धी सूचना ।