FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखाका सूचनाहरु

Title Post date Download
विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा । श्री सम्पूर्ण विद्यालयहरु । (नगरपालिका भित्रको)
05/08/2019 - 13:53 PDF icon भर्ना सम्बन्धमा.pdf
अनुदान कार्यक्रमको लागि विद्यालयले कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फारम भरी पठाउने बारे सूचना । विद्यालयहरु सबै ।
04/09/2019 - 13:40 PDF icon कार्यसम्पादन मुल्यांकन फारम सूचना.pdf
आधारभुत शिक्षा उत्तीर्ण परिक्षा - २०७५ को परीक्षा तालिका (कक्षा ८ को) सम्बन्धी सूचना ।
03/07/2019 - 12:55 PDF icon कक्षा ८ को परीक्षा तालिका.pdf
लेखा परिक्षक नियुक्ति पत्र बुझिलिने सम्बन्धी सूचना ।
02/12/2019 - 11:49 PDF icon लेखा परिक्षक नियुक्ति पत्र.pdf
विवरण बुझाउने सम्बन्धमा । सबै सामुदायिक विद्यालयहरु ।
01/25/2019 - 13:45 PDF icon विवरण माग.pdf
निबन्ध प्रतियोगिता सम्बन्धि सूचना ।
01/04/2019 - 10:40 PDF icon निबन्ध प्रतियोगिता सूचना.pdf
लेखापरीक्षणको लागि सुचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना ।
12/30/2018 - 15:06 PDF icon लेखा परीक्षण सुचिकृत.pdf
शिक्षक तलबी प्रतिवेदन फारम
08/31/2018 - 12:14 PDF icon शिक्षक तलवी प्रतिवेदन पत्र र प्रतिवेदन फारम.pdf
नगर स्तरीय आधारभुत परीक्षा - २०७४ सञ्चालन सम्बन्धि सूचना र परीक्षा तालिका
03/12/2018 - 12:52 PDF icon नगर स्तरीय आधारभुत परीक्षा २०७४.pdf

Pages