FAQs Complain Problems

समाचार

Vital Registration

Post date Document
मिति २०७९ कार्तिक महिनाको घटना दर्ता विवरण 01/04/2023 - 11:43 PDF icon २०७९ कार्तिक.pdf
मिति २०७९ असोज महिनाको घटना दर्ता विवरण 01/04/2023 - 11:43 PDF icon २०७९ असोज.pdf
मिति २०७९ भदौ महिनाको घटना दर्ता विवरण 01/04/2023 - 11:42 PDF icon २०७९ भदौ.pdf
मिति २०७९ श्रावण महिनाको घटना दर्ता विवरण 09/06/2022 - 13:07 PDF icon २०७९ श्रावण.pdf
मिति २०७९ असार महिनाको घटना दर्ता विवरण 07/31/2022 - 11:53 PDF icon २०७९ असार.pdf
मिति २०७९ जेठ महिनाको घटना दर्ता विवरण 07/31/2022 - 11:51 PDF icon २०७९ जेठ.pdf
मिति २०७९ वैशाख महिनाको घटना दर्ता विवरण 05/30/2022 - 12:26 PDF icon २०७९ वैशाख.pdf
२०७८ सालको वार्षिक घटना दर्ता विवरण 04/24/2022 - 15:26 PDF icon २०७८ वार्षिक घटना दर्ता विवरण.pdf
मिति २०७८ चैत महिनाको घटना दर्ता विवरण 04/24/2022 - 15:25 PDF icon २०७८ चेत.pdf
मिति २०७८ फागुन महिनाको घटना दर्ता विवरण 04/24/2022 - 15:24 PDF icon २०७८ फागुन.pdf

Pages