FAQs Complain Problems

समाचार

Trimester Progress Report

Post date Document
आ.व. २०८०/८१ को लागी श्रावण महिनाको आय संकलन विवरण प्रतिवेदन । Sunday, September 17, 2023 - 11:51 PDF icon [Download]आ.व. २०८०-८१ को (श्रावण महिनाको) आय विवरण.pdf
आ.व. २०७९/८० को लागी २०७९ श्रावण १ देखि २०८० असार महिनाको ३१ गते सम्म आय संकलन विवरण प्रतिवेदन । Monday, July 31, 2023 - 11:54 PDF icon [Download] आ.व. २०७९-८० को असार मसान्तसम्म राजश्व विवरण.pdf.pdf
आ.व. २०७९/८० को लागी वैशाख महिनाको आय संकलन विवरण प्रतिवेदन । Sunday, May 28, 2023 - 11:05 PDF icon Download]आ.व. २०७९-८० को (वैशाख महिनाको) आय विवरण.pdf
आ.व. २०७९/८० को लागी २०७९ श्रावण १ देखि २०८० वैशाख महिनाको ३० गते सम्म आय संकलन विवरण प्रतिवेदन । Sunday, May 28, 2023 - 11:04 PDF icon [Download] आ.व. २०७९-८० को वैशाख मसान्तसम्म राजश्व विवरण.pdf
आ.व. २०७९/८० को लागी चैत महिनाको आय संकलन विवरण प्रतिवेदन । Monday, April 17, 2023 - 11:29 PDF icon Download]आ.व. २०७९-८० को (चैत महिनाको) आय विवरण.pdf
आ.व. २०७९/८० को लागी २०७९ श्रावण १ देखि चैत महिनाको ३० गते सम्म आय संकलन विवरण प्रतिवेदन । Monday, April 17, 2023 - 11:27 PDF icon [Download] आ.व. २०७९-८० को चैत मसान्तसम्म राजश्व विवरण.pdf
आ.व. २०७९/८० को लागी मंसिर महिनाको आय संकलन विवरण प्रतिवेदन । Wednesday, December 28, 2022 - 12:23 PDF icon Download]आ.व. २०७९-८० को (मंसिर महिनाको) आय-व्यय विवरण.pdf
आ.व. २०७९/८० को लागी असोज महिनाको आय संकलन विवरण प्रतिवेदन । Thursday, November 3, 2022 - 11:00 PDF icon [Download]आ.व. २०७९-८० को (असोज महिनाको) आय-व्यय विवरण.pdf
आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक आन्तरिक आय संकलन विवरण प्रतिवेदन । Monday, July 25, 2022 - 10:31 PDF icon [Download] वार्षिक आन्तरिक आय विवरण आ.व. २०७८-७९.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको आय-व्यय विवरण मिति २०७८-०४-०१ देखि मिति २०७९-०२-१८ सम्म Wednesday, June 1, 2022 - 13:18 PDF icon [Download] आय-व्यय विवरण मिति २०७८-०४-०१ देखि मिति २०७९-०२-१८ सम्म.pdf

Pages