FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

Post date Documents
आ.व. २०८०/०८१ को २०८० श्रावण १ देखि २०८१ बैशाख महिनाको ३१ गते सम्मको आय संकलन विवरण प्रतिवेदन Tuesday, May 14, 2024 - 12:35 PDF icon आ.व. २०८०-०८१ को २०८० श्रावण १ देखि २०८१ बैशाख महिनाको ३१ गते सम्मको.pdf
चालु आ.व २०८०-८१को बैशाख महिनाको आय-आम्दानी विवरण Tuesday, May 14, 2024 - 12:23 PDF icon चालु आ.व २०८०-८१को बैशाख महिनाको आय-आम्दानी विवरण.pdf
चालु आ.व २०८०-८१को चैत्र र चैत्र महिना सम्मको आय-आम्दानी विवरण Thursday, April 18, 2024 - 14:37 PDF icon चालु आ.व २०८०-८१को चैत्र र चैत्र महिना सम्मको आय-आम्दानी विवरण.pdf
२०८० श्रावण १ देखि २०८० फाल्गुण महिनाको ३० गते सम्मको आय संकलन विवरण प्रतिवेदन Monday, March 18, 2024 - 15:34 PDF icon २०८० श्रावण १ देखि २०८० फाल्गुण महिनाको ३० गते सम्मको आय संकलन विवरण प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०८०/८१ को फाल्गुण महिनाको आय संकलन विवरण प्रतिवेदन Monday, March 18, 2024 - 15:30 PDF icon आ.व. २०८०८१ को फाल्गुण महिनाको आय संकलन विवरण प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०८०/०८१ को २०८० श्रावण १ देखि २०८० माघ महिनाको २९ गते सम्मको आय संकलन विवरण प्रतिवेदन । Tuesday, February 13, 2024 - 13:33 PDF icon २०८० श्रावण १ देखि २०८० माघ महिनाको २९ गते सम्मको आय संकलन विवरण प्रतिवेदन ।.pdf
आ.व. २०८०/८१ को माघ महिनाको आय संकलन विवरण प्रतिवेदन । Tuesday, February 13, 2024 - 13:26 PDF icon आ.व. २०८०८१ को माघ महिनाको आय संकलन विवरण प्रतिवेदन ।.pdf
आ.व. २०८०/०८१ को २०८० श्रावण १ देखि २०८० पुस महिनाको २९ गते सम्मको आय संकलन विवरण प्रतिवेदन । Wednesday, January 17, 2024 - 12:35 PDF icon साउन देखि पुससम्मको राजश्व.pdf
आ.व. २०८०/८१ को पुस महिनाको आय संकलन विवरण प्रतिवेदन । Wednesday, January 17, 2024 - 12:32 PDF icon पुस महिनाको राजश्व.pdf
आ.व. २०८०/०८१ को लागी २०८० श्रावण १ देखि २०८० मंसिर महिनाको ३० गते सम्मको आय संकलन विवरण प्रतिवेदन । Tuesday, January 2, 2024 - 14:41 PDF icon साउन देखि मंसिरसम्मको राजश्व आम्दानी.pdf

Pages