FAQs Complain Problems

समाचार

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

Post date Documents
आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक आन्तरिक आय संकलन विवरण प्रतिवेदन । Monday, July 25, 2022 - 10:31 PDF icon [Download] वार्षिक आन्तरिक आय विवरण आ.व. २०७८-७९.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको आय-व्यय विवरण मिति २०७८-०४-०१ देखि मिति २०७९-०२-१८ सम्म Wednesday, June 1, 2022 - 13:18 PDF icon [Download] आय-व्यय विवरण मिति २०७८-०४-०१ देखि मिति २०७९-०२-१८ सम्म.pdf
आ.व. २०७८/७९ को लागी वैशाख महिनाको आय संकलन विवरण प्रतिवेदन । Wednesday, May 18, 2022 - 15:59 PDF icon [Download]आ.व. २०७८-७९ को (वैशाख महिनाको) राजश्व विवरण.pdf
आ.व. २०७८/७९ को लागी चैत महिनाको आय संकलन विवरण प्रतिवेदन । Thursday, April 21, 2022 - 11:50 PDF icon [Download]आ.व. २०७८-७९ को (चैत महिनाको) राजश्व विवरण.pdf
आ.व. २०७८/७९ को लागी श्रावण महिना देखि फागुन महिना सम्मको आय संकलन विवरण प्रतिवेदन । Sunday, March 20, 2022 - 17:37 PDF icon [Download]आ.व. २०७८-७९ को (साउन महिना देखि फागुन महिना सम्म) को राजश्व विवरण.pdf

Pages