FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Nepali

दक्षिणकाली नगरपालिका प्रवेश द्वार निर्माण तथा सेतिदेवी वृहत खानेपानी आयोजना अन्तर्गत ट्रान्सफर्मर ईलेक्ट्रिक सामग्री खरिद तथा जडान सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

चाल्नाखेल देखि चन्द्रज्योती पावरहाउस जाने बाटो स्तरोन्नती द.न.पा १ र २ तथा निमिटोल देखि भुकुनडाँडा जाने बाटो स्तरोन्नती द.न.पा ७ को सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

डांडिखेल मोटरबाटो तथा ड्रेन निर्माण द.न.पा ९ र ठसिगाँउ मोटरबाटो तथा ड्रेन निर्माण द.न.पा. ८ को लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दक्षिणकाली बृहत खानेपानी आयोजना निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको जरुरी सूचना ।

विभिन्न सामग्रीहरु खरिद गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र र सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।