FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Nepali

दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र आ.व. २०७७/७८ को लागि प्राकृतिक स्रोतहरुको बिक्री / संकलन कर असुल गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

दोपाया, चौपाया खुईल्याउने (सफा गर्ने) सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको जरुरी सूचना ।

दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र आ.व. २०७७/७८ को लागि प्राकृतिक स्रोतहरुको बिक्री / संकलन कर असुल गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

स्यानिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

विभिन्न सडकहरु : बलामी गाँउ जाने सडक र फुल्चोक जाने सडकको कालोपत्रे गर्नको लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्रको सूचना ।