FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Nepali

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद सम्बन्धि आशयको सूचना

विज्ञापन कर संकलन गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सार्वजनिक सूचना

invitation for electronic bids for Dakshinkali Dharmik Tatha Sanskritik Chetra Bikas Samiti

क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद सम्वन्धी सुचना