FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Nepali

सेतिदेवी बृहत खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना निर्माणको लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

बाँसबारी देखि दलित बस्ती सम्म सडक स्तरोन्नती, द.न.पा -४ र भण्डारखर्क बतासे राम्चे खम्बाडाँडा चापागाँई टोल द.न.पा. -८ सडक ढलान तथा पिच गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

सेतिदेवी बृहत खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना निर्माण र खानेपानी मिटर तथा अन्य सामानहरु खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र आ.व. २०७७/७८ को लागि प्राकृतिक स्रोतहरुको बिक्री / संकलन कर असुल गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

जेष्ठ नागरिकहरुलाई पोषाक वितरण गर्नको लागि कपडा खरिद गर्ने शिलबन्दी दरभाउपत्रको १५ दिने सूचना ।