FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Nepali

दक्षिणकाली नगरपालिका अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यको विद्युतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

शहरी विकास मन्त्रालयको च.नं. ५०१ मिति २०७९/०६/११ को पत्रानुसार सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको कार्यक्रम आयोजना सोही मन्त्रालय वा अन्तर्गतबाट कार्यान्वयन हुने भन्ने पत्र प्राप्त भएको हुँदा उक्त निर्माण कार्यको विद्युतीय बोलपत्र रद्ध गरिएको बारे सूचना

विभिन्न निर्माण कार्यको लागि विद्युतीय बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

दक्षिणकाली क्षेत्र विकास समिति दक्षिणकालीको लागी चारपाङग्रे सवारी साधन शुल्क र दोपाया चौपाया खुइल्याई सफा गर्ने शुल्क सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

पोसाक खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।