FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Nepali

जेष्ठ नागरिकहरुलाई पोषाक वितरण गर्नको लागि कपडा खरिद गर्ने शिलबन्दी दरभाउपत्रको १५ दिने सूचना ।

वन तथा भू-संरक्षण विभागको वन जन्य उद्यम प्रवर्धन तथा विकास अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा । श्री सहकारीहरु संस्थाहरु (नगरपालिका भित्रका सबै) ।

[COVID-19] यस दक्षिणकाली नगरपालिकाको कोरोनाको मिति २०७७/०५/२३ गते बेलुका ५:०० बजे सम्मको विवरण ।

दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र आ.व. २०७७/७८ को लागि प्राकृतिक स्रोतहरुको बिक्री / संकलन कर असुल गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।