FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Nepali

दक्षिणकाली नगर अस्पतालमा प्रयोगशाला परिक्षण सेवा विस्तार गर्नको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

स्वास्थ्य बीमा तथा आधारभुत (नि:शुल्क) सर्जिकल सामग्री खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

सामुदायिक कुकुरको बन्ध्याकरण तथा रेबिज रोग विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

पशु चिकित्सक(अधिकृतस्तर छैठौं) पदको पुन: अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना ।

बैठक सम्बन्धमा । श्री सामुदायिक विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।