FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Nepali

नगर प्रहरी आवेदन स्वीकृत र परिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

दक्षिणकाली क्षेत्र विकास समिति तर्फको नगर प्रहरीको विज्ञापन रद्ध गरिएको बारे सूचना ।

नगर प्रहरीको रित नपुगेका दरखास्त फाराम रद्ध गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना[CBR] कार्यक्रमको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

गोठ सुधार कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना ।