FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Nepali

आ.व. २०७८/७९ को लागी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दोस्रो त्रैमासिक किस्ता वितरण सम्बन्धी सूचना ।

कोभिड १९ विरुद्धको Pfizer खोप लगाउन छुट भएकाहरुको खोप लगाउने बारे जरुरी सूचना ।

माटो परिक्षण शिविर सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

कोभिड-१९ विरुद्ध बुस्टर खोप लगाउने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

च्यापकटर अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी जरुरी सूचना ।