FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Nepali

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्राविधिक सहायकको पदपूर्तिका लागि लिखित परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

सेतिदेवी बृहत खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना निर्माणको लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

बहुउद्देश्यीय नर्सरी स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

शिक्षण संस्थामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै ) ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्राविधिक सहायक पदपूर्तीका लागि प्रारम्भिक योग्ताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।