FAQs Complain Problems

समाचार

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
दक्षिणकाली नगरपालिकाको विनियोजन ऐन - २०७७ 08/28/2020 - 12:16 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७.pdf
कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर पाँचौ नगर सभाबाट पारित मिति २०७७ श्रावण १ गते देखि लागु आ.व. २०७७/०७८ को लागि​ 08/25/2020 - 14:55 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
विद्यालय लेखा परिक्षण कार्यविधि - २०७५ 12/31/2019 - 13:53 PDF icon विद्यालय लेखा परिक्षण कार्यविधि - २०७५.pdf
विपन्न नागरिक औषधी उपचार कोष निर्देशिका - २०७५ 12/05/2019 - 11:31 PDF icon Bipanna Nagarik Aushadi Upachar Nirdesioka, 2075-new.pdf
कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर चौथो नगर सभाबाट पारित मिति २०७६ श्रावण १ गते देखि लागु आ.व. २०७६/०७७ को लागि​ 07/18/2019 - 15:39 PDF icon आर्थिक ऐन - २०७६.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको शिक्षा ऐन - २०७५ 04/18/2019 - 13:53 PDF icon दक्षिणकाली नगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७५.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको सहकारी ऐन - २०७५ [प्रमाणित मिति : २०७५-१०-०७] 03/28/2019 - 13:35 PDF icon सहकारी ऐन- २०७५ दक्षिणकाली नगरपालिका.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ 10/08/2018 - 12:17 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५.pdf
नगरपालिका यात्रु रज्जु मार्ग अनुमतिपत्र सम्बन्धी कार्यविधि , २०७५ 10/08/2018 - 12:16 PDF icon यात्रु रज्जु मार्ग, २०७५.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन - २०७५ 10/08/2018 - 12:15 PDF icon [Download] कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन - २०७५.pdf

Pages