FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
m-wash-cc को चौथो कार्यदलको बैठक सम्बन्धमा ।
09/08/2017 - 16:40 PDF icon M-wash-cc.pdf
आ.व. २०७३/०७४ को तेश्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाई लगत कट्टा भएका व्यक्तिहरुको विवरण पठाई दिनुहुन सबै वडा कार्यालय ।
09/05/2017 - 11:08 PDF icon लगत कट्टा.pdf, PDF icon लगत कट्टा २.pdf
आ.व. २०७४/०७५ को प्रथम चौमासिक किस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाने लाभग्राहीहरुको विवरण पठाई दिनुहुन सबै वडा कार्यालय ।
09/05/2017 - 10:56 PDF icon नयाँ थप.pdf
निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरुका लागि दीप श्री मिडियाबाट क्षमता विकास तालिम
09/05/2017 - 10:53 PDF icon क्षमता विकास तालिम.pdf
दोश्रो किस्ताको अनुदान रकम निकासा
09/01/2017 - 17:07 PDF icon दोश्रो किस्ता निकासा.pdf, PDF icon दोश्रो किस्ता निकासा 2.pdf
नबौं बोर्ड बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा नगर कार्यपालिका सदस्यहरु सबै ।
09/01/2017 - 14:37 PDF icon नबौं बोर्ड बैठक.pdf
वडा नं ५ र ६ लाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यक्रममा उपस्थितिको लागि
09/01/2017 - 13:44 PDF icon खुला दिसामुक्त.pdf
जनप्रतिनिधिहरु बहाली पछिको १०० दिन भित्र भएका उपलब्धीहरु ।
08/29/2017 - 10:17 PDF icon १००-दिन.pdf
नगर सभाका पदाधिकारीहरुको सम्पर्क नं
08/27/2017 - 16:20 PDF icon नगर सभा.pdf
नगरकार्यपालिका पदाधिकारीहरुको सम्पर्क नं
08/27/2017 - 16:17 PDF icon नगरकार्यपालिका.pdf

Pages