FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
सरसफाई गर्ने व्यक्तिको ब्यबस्था गर्ने सम्बन्धमा १ नं. वडा कार्यालय ।
08/20/2017 - 13:14 PDF icon सरसफाई गर्ने कर्मचारी.pdf
विपन्न परिवार यकिन गरि संख्या पठाउने सम्बन्धमा सबै वडा कार्यालय ।
08/20/2017 - 13:10 PDF icon विपन्न परिवार.pdf
स्थलगत अनुगमन सम्बन्धमा सबै वडा कार्यालय ।
08/18/2017 - 20:41 PDF icon स्थलगत अनुगमन सम्बन्धमा ।.pdf
नगरपालिकामा सूचिकृत हुने सम्बन्धमा सबै वडा कार्यालय ।
08/18/2017 - 20:38 PDF icon नगरपालिकामा सूचिकृत हुने सम्बन्धमा ।.pdf
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको हातेपुस्तिका पठाईएको सबै वडा कार्यालयहरु ।
08/17/2017 - 20:11 PDF icon श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको ब्रोसर.pdf
विषयगत समितिहरु सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालयहरुलाई जानकारीको लागि
08/17/2017 - 20:07 PDF icon विषयगत समितिहरु.pdf
फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलनको म्याद तीन दिन थप गरिएको सम्बन्धमा सबै वडा कार्यालय ।
08/16/2017 - 20:27 PDF icon मतदाता नामावली दर्ता संकलन कार्यक्रम तीन दिन थप संचालन गर्ने सम्बन्धमा ।.pdf
नगर कार्यपालिकाको आठौं बैठक सम्बन्धमा नगर कार्यपालिका सदस्य सबै ।
08/13/2017 - 17:32 PDF icon नगर कार्यपालिकाको आठौं बैठक सम्बन्धमा ।.pdf
राजश्व रकम बैंक दाखिला गर्ने सम्‍बन्धमा वडा कार्यालय सबै ।
08/13/2017 - 17:28 PDF icon राजश्व रकम बैंक दाखिला.pdf
सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापन सम्बन्धमा १ र ५ वडा कार्यालय ।
08/13/2017 - 17:09 PDF icon सार्वजनिक शैचालय व्यवस्थापन सम्बन्धमा । वडा १ र ५.pdf

Pages