FAQs Complain Problems

समाचार

पूर्वाधार विकास शाखाका सूचनाहरु

Title Post date Download
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-१०-३
01/17/2019 - 12:37 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ माघ ३.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-९-२५
01/10/2019 - 17:05 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ पौष २५.pdf
भूकम्प पीडितहरुको तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-९-१०
12/26/2018 - 11:31 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ पौष १०.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-९-१
12/17/2018 - 10:42 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ पौष १.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-८-२६
12/12/2018 - 12:31 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ मंसिर २६.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-८-२०
12/06/2018 - 10:27 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ मंसिर २०.pdf
भूकम्प पीडितहरुको तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-८-१६
12/03/2018 - 12:21 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ मंसिर १६.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-८-१२
11/29/2018 - 11:33 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ मंसिर १२.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-८-७
11/27/2018 - 10:18 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ मंसिर ७.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-७-७
10/24/2018 - 14:49 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ कार्तिक ७.pdf

Pages