FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
[COVID-19] मिति २०७८/०२/२८ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
06/11/2021 - 16:36 PDF icon [Download]-2078-02-28-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०२/२७ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
06/10/2021 - 15:52 PDF icon [Download]-2078-02-27-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०२/२६ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
06/09/2021 - 16:26 PDF icon [Download]-2078-02-26-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०२/२५ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
06/08/2021 - 19:19 PDF icon [Download]-2078-02-25-COVID-update.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र आ.व. २०७८/७९ को लागि प्राकृतिक स्रोतहरुको बिक्री / संकलन कर असुल गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।
06/08/2021 - 14:43 PDF icon [Download] Bolpatra 2078-2-25.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०२/२४ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
06/07/2021 - 15:22 PDF icon [Download]-2078-02-24-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०२/२३ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
06/06/2021 - 17:08 PDF icon [Download]-2078-02-23-COVID-update.pdf
६० देखि ६४ वर्ष उमेर समुहका व्यक्तिहरुलाई भेरोसेल खोपको पहिलो डोज लगाउने कार्यक्रम सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
06/06/2021 - 15:59 PDF icon [Download] भेरोसेल खोप सूचना.pdf
गैर सरकारी संस्थाहरुको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु (१ देखि ९ सबै) ।
06/06/2021 - 11:57 PDF icon [Download] गैसस वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत सम्बन्धमा.pdf
सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु (१ देखि ९ सबै) ।
06/06/2021 - 11:56 PDF icon [Download] सामुदायिक-बन उपभोक्ता समिति वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत सम्बन्धमा.pdf

Pages