FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने दाताहरुको विवरण । मिति २०७८/२/१६ गते सम्म ।
06/06/2021 - 11:10 PDF icon कोभिड-सहयोग-2078-2-16.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०२/२२ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
06/05/2021 - 16:39 PDF icon [Download]-2078-02-22-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०२/२१ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
06/04/2021 - 17:52 PDF icon [Download]-2078-02-21-COVID-update.pdf
कक्षा ८ को वार्षिक परिक्षाको परिक्षा मुल्यांकन गरी पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
06/04/2021 - 13:48 PDF icon कक्षा ८ को परिक्षाको मुल्यांकन गरी पेश गर्ने सम्बन्धमा.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०२/२० गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
06/03/2021 - 19:47 PDF icon [Download]-2078-02-20-COVID-update.pdf
कक्षा १-९ सम्मको परिक्षाको नतिजा आन्तरिक मुल्याङ्कनद्वारा गर्ने गराउने बारे जरुरी सूचना ।
06/03/2021 - 19:44 PDF icon नतिजा आन्तरिक मुल्यांकन.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०२/१९ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
06/02/2021 - 15:46 PDF icon [Download]-2078-02-19-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०२/१८ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
06/01/2021 - 15:56 PDF icon [Download]-2078-02-18-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०२/१७ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
05/31/2021 - 15:04 PDF icon [Download]-2078-02-17-COVID-update.pdf
बांसबारी पार्क निर्माणको लागी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
05/31/2021 - 11:23 PDF icon [Download]Bolpatra Final बांसबारी पार्क निर्माण.pdf

Pages