FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
[COVID-19] मिति २०७८/०३/०५ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
06/20/2021 - 13:09 PDF icon [Download]-2078-03-05-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०३/०४ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
06/20/2021 - 13:07 PDF icon [Download]-2078-03-04-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०३/०३ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
06/17/2021 - 15:54 PDF icon [Download]-2078-03-03-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०३/०२ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
06/16/2021 - 15:34 PDF icon [Download]-2078-03-02-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०३/०१ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
06/15/2021 - 15:18 PDF icon [Download]-2078-03-01-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०२/३१ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
06/14/2021 - 17:47 PDF icon [Download]-2078-02-31-COVID-update.pdf
क्याटलग सपिङ विधिबाट चार पाङ्ग्रे शव वाहन जिप खरिद गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
06/14/2021 - 17:12 PDF icon Silbandi catalog shopping jeep 2078-02-31.pdf
आधारभूत तह कक्षा - ८ को अन्तिम परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना ।
06/13/2021 - 16:19 PDF icon कक्षा ८ परिक्षा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०२/३० गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
06/13/2021 - 16:07 PDF icon [Download]-2078-02-30-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०२/२९ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
06/12/2021 - 17:06 PDF icon [Download]-2078-02-29-COVID-update.pdf

Pages