FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
विभिन्न सामग्रीहरु(ईलेक्ट्रिक, फर्निचर र ईलेक्ट्रोनिक्स) खरिद गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र र शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
02/06/2021 - 10:55 PDF icon [Download] सामग्री खरिद शिलबन्दी दरभाउपत्र र बोलपत्र.pdf
COPOMIS (कोपोमिस) प्रणालीमा आवद्धता सम्बन्धमा । श्री सहकारीहरु संस्थाहरु (नगरपालिका भित्रका सबै) ।
02/04/2021 - 16:15 PDF icon [Download] COPOMIS system आवद्धता सम्बन्धमा.pdf
डांडिखेल मोटरबाटो तथा ड्रेन निर्माण द.न.पा ९ र ठसिगाँउ मोटरबाटो तथा ड्रेन निर्माण द.न.पा. ८ को लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
02/04/2021 - 13:41 PDF icon [Download] Bolpatra 2077-10-22.pdf
मतदाता नामावली अध्यावधिक(दाबी विरोध समेत) कार्यक्रम अन्तर्गत मतदाता नामावलीबाट नाम सच्याईएको हटाईएको सूचना ।
02/04/2021 - 12:07 PDF icon [Download] मतदाता नामावली सच्याईएको हटाईएको सूचि.pdf
घर भाडामा लिने सम्बन्धि सूचना ।
01/31/2021 - 17:48 PDF icon [Download] घर भाडा सूचना 2077-10-18.pdf
मतदाता नामावली अध्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।
01/28/2021 - 16:07 PDF icon [Download] मतदाता नामावली अध्यावधिक सम्बन्धमा.pdf
बाँसबारी देखि दलित बस्ती सम्म सडक स्तरोन्नती, द.न.पा -४ र भण्डारखर्क बतासे राम्चे खम्बाडाँडा चापागाँई टोल द.न.पा. -८ सडक ढलान तथा पिच गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
01/28/2021 - 10:31 PDF icon [Download] Bolpatra 2077-10-15.pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्राविधिक सहायकको पदपूर्तिका लागि परिक्षाफल प्रकाशन गरिएको सूचना ।
01/27/2021 - 16:43 PDF icon [Download] प्राविधिक सहायक परिक्षाफल 2077-10-14.pdf
दक्षिणकाली मन्दिरमा सटर/कबल भाडामा दिने सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी १५ दिने सूचना ।
01/25/2021 - 18:38 PDF icon [Download] सिलबन्दी सटर कबल भाडा सूचना.pdf
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
01/25/2021 - 12:28 PDF icon [Download] राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम प्रस्तावना सम्बन्धमा.pdf

Pages