FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
[COVID-19] मिति २०७८/०३/१४ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
06/28/2021 - 16:49 PDF icon [Download]-2078-03-14-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०३/१३ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
06/27/2021 - 17:00 PDF icon [Download]-2078-03-13-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०३/१२ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
06/27/2021 - 16:59 PDF icon [Download]-2078-03-12-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०३/११ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
06/27/2021 - 16:59 PDF icon [Download]-2078-03-11-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०३/१० गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
06/27/2021 - 16:58 PDF icon [Download]-2078-03-10-COVID-update.pdf
भूक्तानि मागको लागी जानकारी सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
06/25/2021 - 12:13 PDF icon भुक्तानि मागको जानकारी सम्बन्धमा.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०३/०९ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
06/23/2021 - 18:22 PDF icon [Download]-2078-03-09-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०३/०८ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
06/22/2021 - 16:06 PDF icon [Download]-2078-03-08-COVID-update.pdf
अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवा प्रवाह बन्द सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
06/22/2021 - 12:39 PDF icon नगर सभा सेवा प्रवाह बन्द सम्बन्धमा.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०३/०७ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
06/21/2021 - 15:23 PDF icon [Download]-2078-03-07-COVID-update.pdf

Pages