FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
बांसबारी पार्क निर्माण द.न.पा. ४ को लागी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
09/04/2021 - 10:00 PDF icon [Download] Bolpatra Approval notice 2078-5-19.pdf
सनाखत गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
08/31/2021 - 16:20 PDF icon [Download] सनाखत सम्बन्धमा 2078-05-15.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०५/०३ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
08/19/2021 - 16:15 PDF icon [Download]-2078-05-03-COVID-update.pdf
जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पूर्ण पालना गरी चाडपर्व मनाउने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
08/18/2021 - 15:19 PDF icon [Download] चाडपर्व मनाउने सम्बन्धी सूचना ।.pdf
बांसबारी पार्क निर्माण द.न.पा. ४ को लागी प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।
08/10/2021 - 10:52 PDF icon [Download] Financial Opening.pdf
कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर सातौं नगर सभाबाट पारित आ.व. २०७८/०७९ को लागि
08/06/2021 - 13:47 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
कोभिड -१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रम बारेको जरुरी सूचना ।
07/28/2021 - 18:37 PDF icon [Download] भेरोसेल खोप सूचना 2078-04-13.pdf
आ.व. २०७८/७९ को लागी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
07/23/2021 - 13:09 PDF icon भत्ता नविकरण सम्बन्धमा.pdf
लेखापरिक्षण सम्बन्धमा । श्री सहकारीहरु संस्थाहरु (नगरपालिका भित्रका सबै) ।
07/19/2021 - 11:35 PDF icon [Download] लेखापरिक्षण सम्बन्धमा 2078-4-1.pdf
कोभिड -१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रम बारेको जरुरी सूचना ।
07/18/2021 - 17:14 PDF icon कोभिड १९ खोप कार्यक्रम.pdf

Pages