FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
कोभिड-१९ सम्बन्धी विज्ञप्ति सम्बन्धमा ।
03/23/2021 - 16:40 PDF icon [Download] कोभिड-१९ सम्बन्धी विज्ञप्ति सम्बन्धमा.pdf
चाल्नाखेल देखि चन्द्रज्योती पावरहाउस जाने बाटो स्तरोन्नती द.न.पा १ र २ तथा निमिटोल देखि भुकुनडाँडा जाने बाटो स्तरोन्नती द.न.पा ७ को सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
03/23/2021 - 11:14 PDF icon Bolpatra notice 2077-12-10.pdf
डांडिखेल मोटरबाटो तथा ड्रेन निर्माण द.न.पा ९ र ठसिगाँउ मोटरबाटो तथा ड्रेन निर्माण द.न.पा. ८ को लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
03/23/2021 - 10:30 PDF icon Bolpatra Approval 2077-12-10.pdf
दक्षिणकाली बृहत खानेपानी आयोजना निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको जरुरी सूचना ।
03/19/2021 - 11:56 PDF icon [Download] Bolpatra notice 2077-12-06.pdf
विभिन्न सामग्रीहरु खरिद गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र र सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
03/19/2021 - 11:24 PDF icon Bolpatra Approver notice 2077-12-06.pdf
कोभिड -१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रम स्थगन सम्बन्धी सूचना ।
03/17/2021 - 16:26 PDF icon [Download] कोभिड-१९ खोप कार्यक्रम स्थगन.pdf
स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक विद्यालयहरु सबै ) ।
03/17/2021 - 15:33 PDF icon [Download] स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धमा.pdf
पशु फार्म र पंक्षी फार्म अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
03/07/2021 - 14:21 PDF icon पशु फार्म र पंक्षी फार्म अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।.pdf
कोभिड - १९ दोस्रो चरण खोप कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
03/05/2021 - 17:27 PDF icon [Download] दोस्रो चरण कोभिड १९ खोप सम्बन्धमा.pdf
विद्यालयमा गुनासो पेटिका राख्ने सम्बन्धमा । श्री विद्यालयहरु ( नगर भित्रका सबै) ।
03/02/2021 - 13:35 PDF icon [Download]विद्यालय गुनासो पेटिका राख्ने सम्बन्धमा.pdf

Pages