FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र आ.व. २०७८/७९ को लागि प्राकृतिक स्रोतहरुको बिक्री / संकलन कर असुल गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
07/14/2021 - 16:04 PDF icon [Download] Bolpatra Asaye 2078-3-30.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०३/३० गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
07/14/2021 - 16:00 PDF icon [Download]-2078-03-30-COVID-update.pdf
कोभिड -१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रम बारेको जरुरी सूचना ।
07/13/2021 - 16:45 PDF icon [COVID-19] खोप कार्यक्रम सम्बन्धमा.pdf
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । श्री सहकारीहरु संस्थाहरु (नगरपालिका भित्रका सबै) ।
07/13/2021 - 16:39 PDF icon विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी 2078-3-28.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०३/२९ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
07/13/2021 - 16:00 PDF icon [Download]-2078-03-29-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०३/२८ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
07/12/2021 - 15:44 PDF icon [Download]-2078-03-28-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०३/२७ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
07/11/2021 - 17:37 PDF icon [Download]-2078-03-27-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०३/२६ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
07/10/2021 - 16:34 PDF icon [Download]-2078-03-26-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०३/२५ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
07/09/2021 - 15:35 PDF icon [Download]-2078-03-25-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०३/२४ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
07/08/2021 - 15:28 PDF icon [Download]-2078-03-24-COVID-update.pdf

Pages