FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
[COVID-19] मिति २०७८/०३/२३ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
07/07/2021 - 15:09 PDF icon [Download]-2078-03-23-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०३/२२ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
07/06/2021 - 16:11 PDF icon [Download]-2078-03-22-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०३/२१ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
07/05/2021 - 15:58 PDF icon [Download]-2078-03-21-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०३/२० गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
07/05/2021 - 15:58 PDF icon [Download]-2078-03-20-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०३/१९ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
07/05/2021 - 15:58 PDF icon [Download]-2078-03-19-COVID-update.pdf
कोभिड -१९ विरुद्धको भेरोसेल खोप कार्यक्रमको दोस्रो मात्रा लगाउने बारेको जरुरी सूचना ।
07/04/2021 - 16:33 PDF icon भेरोसेल खोप दोस्रो मात्रा 2078-03-20.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०३/१८ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
07/03/2021 - 11:28 PDF icon [Download]-2078-03-18-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०३/१७ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
07/01/2021 - 15:58 PDF icon [Download]-2078-03-17-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०३/१६ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
06/30/2021 - 15:57 PDF icon [Download]-2078-03-16-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०३/१५ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
06/29/2021 - 16:31 PDF icon [Download]-2078-03-15-COVID-update.pdf

Pages