FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
[COVID-19] न्यायिक समितिको सेवा प्रवाह सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
05/03/2021 - 14:44 PDF icon [Download] न्यायिक समिति सेवा प्रवाह सम्बन्धि जरुरी सूचना.pdf
[COVID-19] सम्पूर्णमा नगरबासीहरुमा नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक अपिल ।
05/02/2021 - 17:35 PDF icon [COVID-19] [Download] हार्दिक अपिल.pdf
स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक विद्यालयहरु नगरपालिका भित्रका सबै ) ।
05/02/2021 - 13:50 PDF icon [Download] स्वेच्छिक अवकाश.pdf
चाल्नाखेल देखि चन्द्रज्योती पावरहाउस जाने बाटो स्तरोन्नती द.न.पा १ र २ तथा निमिटोल देखि भुकुनडाँडा जाने बाटो स्तरोन्नती द.न.पा ७ को सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
05/01/2021 - 11:49 PDF icon [Download] Bolpatra Aprroval 2078-01-18.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिका प्रवेश द्वार निर्माण तथा सेतिदेवी वृहत खानेपानी आयोजना अन्तर्गत ट्रान्सफर्मर ईलेक्ट्रिक सामग्री खरिद तथा जडान सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
05/01/2021 - 11:23 PDF icon [Download] Silbandi Approval 2078-01-18.pdf
[COVID-19] नगरबासीहरु सम्पूर्णमा हार्दिक अपिल ।
04/30/2021 - 14:05 PDF icon [Download] हार्दिक अपिल.pdf
सहकारी दर्ता सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु (१ देखि ९ सबै) ।
04/29/2021 - 16:28 PDF icon [Download] सहकारी दर्ता सम्बन्धमा दक्षिणकाली नगरपालिका.pdf
भूकम्प पीडितहरुको तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७८-०१-१४
04/28/2021 - 10:31 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७८ वैशाख १४.pdf
[COVID-19] सेवा प्रवाह सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
04/26/2021 - 17:30 PDF icon कोभिड जरुरी सूचना.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७८-०१-१०
04/25/2021 - 12:50 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७८ वैशाख १०.pdf

Pages