FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
[COVID-19] मिति २०७८/०२/१० गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
05/24/2021 - 17:35 PDF icon [Download]-2078-02-10-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०२/०९ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
05/23/2021 - 16:05 PDF icon [Download]-2078-02-09-COVID-update.pdf
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने दाताहरुको विवरण । मिति २०७८/२/९ गते सम्म ।
05/23/2021 - 14:51 PDF icon कोभिड-सहयोग-2078-2-9.pdf
सेवा करारको लागी मेडिकल अधिकृत र स्टाफ नर्सको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
05/22/2021 - 16:30 PDF icon [Download] अन्तिम नतिजा प्रकाशन सूचना.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०२/०८ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
05/22/2021 - 14:55 PDF icon [Download]-2078-02-08-COVID-update.pdf
पूर्ण बन्दाबन्दी सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
05/21/2021 - 17:13 PDF icon [Download] पूर्ण बन्दाबन्दी सूचना 2078-02-07.pdf
सेवा करारको लागी मेडिकल अधिकृत र स्टाफ नर्स भर्ना गर्न निवेदनहरु सूचिकृत गरिएको सूचना ।
05/21/2021 - 16:47 PDF icon [Download] कर्मचारी माग सूचिकरण गरिएको सम्बन्धमा.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०२/०७ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
05/21/2021 - 16:42 PDF icon [Download]-2078-02-07-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०२/०६ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
05/20/2021 - 15:19 PDF icon [Download]-2078-02-06-COVID-update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०२/०५ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
05/19/2021 - 17:26 PDF icon [Download]-2078-02-05-COVID-update.pdf

Pages